The Lanai

Dine on the lanai. Read a novel while enjoying the ocean view.